Přeskočit na obsah


Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Vrchlabí

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001696

Popis projektu

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí je paměťovou institucí uchovávající poznatky o přírodních
hodnotách a životě v Krkonoších. Muzeum je situováno do bývalého klášter z 18. století, přičemž technický stav objektu je nevyhovující. Předkládaný projekt je nezbytnou první fází, na níž naváže instalace nové stálé výstavy, jež celkově zatraktivní a zefektivní prezentaci muzea. Cílem projektu jsou stavební práce, které zpřístupní objekt přístavbou nového vstupu a umožní dispoziční změny výstavní plochy.

Cílem projektu je soubor opatření nezbytných pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití,
zatraktivnění a zabezpečení muzea. Současná expozice po více jak 30 letech své existence již dožívá, což je nezastavitelná skutečnost. Technický stav je natolik narušený, že bychom v případě nerealizace záměru, museli uvažovat o dílčím či úplném omezení provozu v expozicích. Běžnou opravou a údržbou již totiž není možné zabezpečit plnohodnotný chod výstavy.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 11 .2016
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019

Celkové náklady projektu činí 58 760 445 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.Skrýt nabídku