Přeskočit na obsah


Správa KRNAP, adresář

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W Z *


Jméno Kontakt Funkce Oddělení
Mgr. Jana Antošová +420499456705
jantosovakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Kamila Antošová +420737225403
+420499456331
kantosovakrnap.cz
Odborný pracovník - fotograf Pracoviště propagace
Ondřejka Bachtíková +420737890559
+420499456769
obachtikovakrnap.cz
Odborný pracovník - Útulek pro divoká poraněná zvířata Oddělení ochrany přírody
Ing. Věra Baloušová +420499456362
vbalousovakrnap.cz
Metodik spisové služby Pracoviště spisové služby
Andrea Bariaková +420733593984
+420481523609
abariakovakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště Krkonošského muzea v Pasekách nad Jizerou
Mgr. Jiří Bašta +420737225405
+420499456336
jbastakrnap.cz
Šéfredaktor Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Marie Baštová +420499456332
mbastovakrnap.cz
Redaktor - grafik Pracoviště časopisu Krkonoše-Jizerské hory
Jana Benčíková +420499456116
jbencikovakrnap.cz
Účetní Pracoviště logistiky a autodopravy
Ing. Daniel Bílek +420737225417
+420499456322
dbilekkrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště ekologické výchovy
Bc. Blanka Bílková +420737225483
+420499456515
bbilkovakrnap.cz
Odborný pracovník Odbor státní správy
Tomáš Blaha +420737151174
+420499433228
tblahakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště informačního centra ve Špindlerově Mlýně
Jindra Blažejová +420499456290
jindra.blazejovakrnap.cz
Spisová manipulantka Pracoviště spisové služby
Ing. Jana Blažejová +420737225479
+420499456517
jblazejovakrnap.cz
Odborný pracovník Odbor státní správy
Ing. Pavel Blažek +420603899424
+420499456444
pblazekkrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení péče o lesní ekosystémy
Martin Blažek +420737225448
+420499433175
mblazekkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Petr Blažek, DiS. +420737225504
+420499433175
petrblazekkrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Špindlerův Mlýn
Ing. Antonín Blomer +420737225449
+420481528105
ablomerkrnap.cz
Vedoucí územního pracoviště Územní pracoviště Harrachov
Ing. Sabina Blomerová +420604181022
+420499456623
sblomerovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení investic
Helena Blomerová +420777049225
+420481528310
hblomerovakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště Expozice Šindelka v Harrachově
PhDr. Robin Böhnisch +420499456300
rbohnischkrnap.cz
Ředitel Správy Krkonošského národního parku
JUDr. Margita Bouzková +420499456323
mbouzkovakrnap.cz
Právník Odbor státní správy
Mgr. Radka Braunová +420737217171
+420499456337
rbraunovakrnap.cz
Vedoucí oddělení Oddělení právní
Tomáš Brejša +420737225424
+420499440422
tbrejsakrnap.cz
Technik Územní pracoviště Černý Důl
Mgr. Stanislav Březina, Ph.D. +420737165099
+420499456225
sbrezinakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení ochrany přírody
Zbyněk Bujárek +420499771545
Truhlář Pracoviště dřevovýroby
Tomáš Bulušek +420737225466
+420481528105
tbulusekkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Harrachov
Mgr. Jiří Cupák +420736501796
+420499456230
jcupakkrnap.cz
Odborný pracovník Kancelář ředitele
Jitka Čechová +420499771545
jcechovakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště dřevovýroby
RNDr. Alžběta Čejková, Ph.D. +420733677404
+420499456213
acejkovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení ochrany přírody
Pavel Čermák +420737225458
+420481528105
pcermakkrnap.cz
Lesní Územní pracoviště Harrachov


Skrýt nabídku