Přeskočit na obsah


Správa KRNAP, adresář

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W Z *


Jméno Kontakt Funkce Oddělení
Bc. Petr Mach +420737225503
+420481582723
pmachkrnap.cz
Zástupce vedoucího územního pracoviště Územní pracoviště Rezek
Lenka Machačková +420499456614
lmachackovakrnap.cz
Účetní Oddělení ekonomiky
Gabriela Machová +420499456610
gmachovakrnap.cz
Mzdová účetní Oddělení personální a mzdové
Lenka Makovcová +420737853366
+420499456618
lmakovcovakrnap.cz
Referent správy majetku Oddělení správy majetku
Jana Malinovská +420737225508
+420499896213
jmalinovskakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště informačního centra v Peci pod Sněžkou
Iva Malinská +420499456617
imalinskakrnap.cz
Účetní Oddělení ekonomiky
Ing. Jiří Marek +420737225497
+420499456414
jmarekkrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení péče o lesní ekosystémy
Ing. Radomír Martinek +420605236796
+420481529105
rmartinekkrnap.cz
Technik Územní pracoviště Harrachov
Jiří Martínek +420737225499
+420499871102
jirimartinekkrnap.cz
Řidič Územní pracoviště Horní Maršov
Ing. Lenka Martinková +420734690608
+420499456412
lmartinkovakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení péče o lesní ekosystémy
Eva Martinová +420481543041
emartinovakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště Krkonošského muzea v Jilemnici
Mgr. Hana Matěásková +420735160539
+420499456340
hmateaskovakrnap.cz
Projektový pracovník Oddělení ochrany přírody
Bc. Eva Matějíčková +420603387353
+420499456618
ematejickovakrnap.cz
Referent správy majetku Oddělení správy majetku
Mgr. Jan Materna, Ph.D. +420737225419
+420499456423
jmaternakrnap.cz
Vedoucí oddělení ochrany přírody Oddělení ochrany přírody
Ing. Aleš Mego +420737225400
+420499456233
amegokrnap.cz
Technik BOZP Kancelář ředitele
Ing. Libor Menoušek +420737270555
+420499440422
lmenousekkrnap.cz
Vedoucí územního pracoviště Územní pracoviště Černý Důl
Pavel Metelka +420737225440
+420499456413
pmetelkakrnap.cz
Odborný pracovník Oddělení péče o lesní ekosystémy
Olga Metelková +420735799350
+420499456704
ometelkovakrnap.cz
Odborný pracovník Pracoviště Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Diana Moníková +420499456761
dmonikovakrnap.cz
Provozně ekonomický pracovník Pracoviště hlavního informačního centra ve Vrchlabí
Bc. Petr Moravec +420775651982
+420499456232
pmoraveckrnap.cz
Vedoucí kanceláře ředitele Kancelář ředitele
Ing. Ondřej Moštěk +420604299386
+420499896214
omostekkrnap.cz
Strážce ochrany přírody Územní pracoviště Pec pod Sněžkou


Skrýt nabídku