resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Boj o Krkonoše – Půl století životních osudů přírodovědce na svazích Krkonoš

Akce pro veřejnost Akce

Slavnostní křest autobiografické knihy RNDr. Jana Štursy – geobotanika a bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku. Podtitul knihy Půl století životních osudů přírodovědce na svazích Krkonoš přesně vystihuje, co čtenáři na 312 stranách formátu A4 najdou.

KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí
14. 12. 2023
18:00