resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Konfiskované památky

Akce pro veřejnost Akce

Krátce po skončení druhé světové války byl v Československu vyvlastněn majetek většiny německých obyvatel. Mezi těmito konfiskáty byl také rozsáhlý soubor nemovitostí i předmětů s historickou a uměleckohistorickou hodnotou, jejichž specifika zpočátku nebyla úřady prakticky vůbec zohledněna. Až postupně byly cíleně vyhledávány, shromažďovány a předávány do specializovaných institucí. Přednáška se zaměří jak na celkovou situaci v Čechách, tak na specifika Jilemnicka. Problematiku představí Kristina Uhlíková z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.

KM Jilemnice
6. 10. 2022
17:00

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 30 Kč, rodinné 100 Kč