resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošská věda před a po založení KRNAP

Akce pro veřejnost Akce

Vzpomínky emeritního pracovníka Správy KRNAP RNDr. Jana Štursy na významné vědecké osobnosti a jejich stopy při poznávání unikátní přírody Krkonoš.

KM Vrchlabí, čtyři historické domky na nám. Míru
7. 2. 2023
17:00

Akce se koná u příležitosti oslav 60. výročí založení Krkonošského národního parku.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč