Přeskočit na obsah


Krkonošská muzea čeká velká proměna

Datum: 27. 3. 2017
  | 
Kategorie: Tiskové zprávy
Správa Krkonošského národního parku provozuje už po desetiletí [1] síť Krkonošských muzeí. Téměř všechna z nich projdou v příštích letech zásadními stavebními úpravami a promění se i jejich expozice.

V paseckém Památníku zapadlých vlastenců proběhne rekonstrukce objektu bývalé fary a celá výstavní expozice bude modernizována. Drobné stavební úpravy interiéru čekají i muzeum v Jilemnickém zámku. Vznikne zde nová badatelna a v rámci projektu muzeum zdigitalizuje své sbírky. Ve Vrchlabí vznikne centrální depozitář sbírkových předmětů Krkonošského muzea. V dohledné budoucnosti také připravujeme rekonstrukci bývalého kláštera augustiniánů ve Vrchlabí a proměnu expozic tohoto muzea na hlavní návštěvnické centrum KRNAP.

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou projde celkovou stavební i expoziční rekonstrukcí s podporou fondů EU. Do konce března 2017 (od 28. do 31. března) mají návštěvníci poslední možnost Památník navštívit a prohlédnout si stávající expozici a seznámit se i s podobou plánovaných oprav a úprav muzea. V posledním týdnu bude vstup do Památníku zdarma. Poté bude objekt uzavřen. Začne stavební část rekonstrukce a následovat bude instalace modernizované expozice. Realizace projektu v prostorách bývalé fary bude ukončena koncem roku 2018, tedy v roce 60. výročí založení Památníku.

V Krkonošském muzeu v Jilemnici projdou stavební úpravou dosavadní technické prostory v přízemí zámku. Změní se na badatelnu pro veřejnost. Součástí dvouletého projektu bude také digitalizace sbírek. Předpokladem je zdigitalizování 13 000 sbírkových předmětů, které budou následně zpřístupněny veřejnosti na obdobném portálu jako sbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí (http://sbirky.krnap.cz/vademecum/).

V Hořejším Vrchlabí v prostorách bývalé Rottrovy továrny vznikne centrální depozitář pro všechny pobočky Krkonošského muzea. Rekonstrukce se v nejbližších letech dočká i bývalý klášter augustiniánů ve Vrchlabí. V současné době dokončujeme technický scénář nové expozice, připravujeme výběrové řízení na stavební část a projektovou žádost na novou expozici. Předpokládáme, že kvůli rekonstrukci muzeum zavřeme na konci září.

Projekty Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Vrchlabí, Zvýšení ochrany a zpřístupnění sbírkových fondů Krkonošského muzea Jilemnice, Depozitář Krkonošského muzea - I. etapa - rekonstrukce objektu, Krkonošské muzeum expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou byly podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz


Poznámky:

[1] Krkonošské muzeum ve Vrchlabí převzala Správa KRNAP v roce 1966. Krkonošské muzeum v Jilemnici v roce 1979 a Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou v roce 1980. V roce 2004 pak vznikla Lesnicko-myslivecká expozice Šindelka v Harrachově.


Tisková zpráva: Krkonošská muzea čeká velká proměna (doc 642 kB)

Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách n. Jizerou

V paseckém Památníku zapadlých vlastenců proběhne rekonstrukce objektu bývalé fary a celá výstavní expozice bude modernizována.

Projekt Krkonošské muzeum expozice Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Skrýt nabídku