Přeskočit na obsah


TZ: II. výzva pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské louky

TZ: II. výzva pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské louky
Datum: 10. 3. 2020
  | 
Kategorie: Aktuality
Správa Krkonošského národního parku podporuje péči o cenné krkonošské louky. Díky několika běžícím projektům finančně podporujeme hospodáře na 120 lučních lokalitách.

V rámci projektu Obnovný management krkonošských luk z programu OPŽP je možné nyní zažádat o příspěvek na hospodaření na dalších vybraných krkonošských loukách.

"Krkonošské louky jsou vedle arkto-alpínské tundry a zdejších lesů třetím fenoménem, pro které byly Krkonoše v roce 1963 vyhlášeny národním parkem," říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. "Naši předci je vytvořili před staletími a pokud na nich nebudeme pravidelně hospodařit, zaniknou. Krkonošské louky jsou unikátním přírodním i kulturním dědictvím. Hledáme proto hospodáře, kteří mají zájem se o louky starat dlouhodobě, ať sečí či pastvou dobytka," dodal Böhnisch. Na lokalitách, kde se delší dobu nehospodařilo, bude hospodářům s obnovou luk pomáhat pracovní skupina KRNAP (výřezy náletu, likvidace invazivních druhů rostlin, úklid kamenů či úprava vodního režimu).

V loňském roce jsme v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk podpořili péči na 37 lučních lokalitách. Nyní vypisujeme již II. výzvu pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské louky.

Žádost o příspěvek je možné podat na lokality:

Lokality s počátkem obnovy v roce 2020, kde dosud není hospodář znám:

 •  Bártlovka
 • Benecko - Zlatá vyhlídka
 • Harrachov - Rýžoviště - jihovýchod
 • Harrachov - Rýžoviště - severozápad
 • Husí Boudy
 • Kukačka
 • Labská - Hotel Styl
 • Svatý Petr
 • Tabulové Boudy
 • Třídomí
 • Vilémov - louky nad silnicí
 • Vojtěšice - Na vršku

 

Lokality s již etablovanými hospodáři, kteří budou vyzváni individuálně:

 • Harrachov - Rýžoviště - západ
 • Kukačka, pracovní plocha
 • Bouda na Pláni
 • Bouda v Obřím dole
 • Davidovy Boudy
 • Dolské Boudy
 • Eliščino údolí
 • Horní Malá Úpa - Orlice
 • Hromovka
 • Kukačka
 • Nad Velvetou
 • Niklův vrch
 • Vebrovy Boudy
 • Zabyly
 • Přední Struhadla
 • Šímovy Chalupy

 

Bližší specifikaci k jednotlivým lokalitám najdete ve II. výzvě.

https://www.krnap.cz/uredni-deska/vyzva-ii-k-podani-zadosti-o-prispevek-na-obnovu-hospodareni-na-vybranych-luc-enklavach-evl-krkonose/

 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Správy KRNAP https://www.krnap.cz/uredni-deska/ a webu projektu life.krnap.cz. Taktéž na webových stránkách a vývěskách místních obcí.

Projekt: Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296), Operační program Životní prostředí.

Skrýt nabídku