Přeskočit na obsah


TZ: Škodováci vysadili 2 000 bříz

TZ: Škodováci vysadili 2 000 bříz
Datum: 21. 5. 2020
  | 
Kategorie: Aktuality
Pracovníci závodu společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí dnes v Krkonošském národním parku v prostoru mezi Martinovkou a Medvědí boudou nad Špindlerovým Mlýnem vysadili 2 000 bříz bělokorých.

Výrazně tím přispěli k postupné změně druhové skladby místních lesů.

 Bříza bělokorá je rychle rostoucí dřevina, která pomáhá upravovat mikroklima celé lokality. „Bříza je v této lokalitě původní dřevinou. Z historie víme, jak byly hory opakovaně odlesňovány, jak se postupně měnilo druhové složení porostů, v důsledku čehož začaly být lesy náchylné ke kalamitám nejrůznějšího původu. Vrcholem byla imisně-ekologická kalamita v 80.–90. letech minulého století, která právě tyto plochy nad Labským dolem výrazně změnila,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Přidanou hodnotou břízy je její snižování dávné ekologické zátěže. Snižuje zatížení rezidui imisí. Kritické zátěže síry na některých lokalitách stále přetrvávají nebo jsou hraniční,“ doplnil Václav Jansa, vedoucí odboru péče o národní park. „Vracet břízu do lesů je tedy zcela přirozené a žádoucí,“ dodal.

Bříza je krátkověká dřevina, která lesu dodává živiny a významně se podílí na vázání vody v půdě. „Naše pomoc Krkonošskému národnímu parku je pochopitelná. Jednak náš vrchlabský podnik leží na jeho úpatí a zároveň je naším cílem, aby náš závod ještě tento rok dosáhl CO2 neutrality,“ uvedl vedoucí vrchlabského závodu společnosti ŠKODA AUTO, Ivan Slimák.

Dnes vysazených 2 000 sazenic poskytne i významný potravní doplněk pro tetřívka obecného. Ten na jaře – v období toku a hnízdění – vyhledává jehnědy bříz, které jsou v té době jedním ze základních zdrojů potravy pro tohoto ohroženého ptáka.

  

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

 

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

 

 


 

Skrýt nabídku