Přeskočit na obsah


TZ: Stromy vrchlabského zámeckého parku se představují

TZ: Stromy vrchlabského zámeckého parku se představují
Datum: 23. 4. 2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Zámecký park ve Vrchlabí je více než jedno a půl století zdrojem krásy, radosti a klidu. Navíc také poznání a ponaučení.

Kromě odborné péče se Správa KRNAP, která park spravuje, snaží dlouhodobě popularizovat historii parku i jednotlivé dřeviny. Dnes na některých významných stromech přibyly informační cedulky.

Prozatím se jedná o 23 cedulek s informací o českém i latinském jménu dané dřeviny a oblasti přirozeného výskytu daného druhu. Umístěny jsou významných dřevinách parku (exotické druhy, stromy významné svou velikostí apod.) hlavně v okolí cest. „Vnímali jsme, že návštěvníci zámeckého parku mají zájem dozvědět se, jaké stromy zde rostou. Cedulky s jejich jmény jsou pomyslnou vizitkou, díky níž se některé stromy návštěvníkům parku představují,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Celý park s bohatými korunami stromů, skupinami keřů, dutinami ve starých kmenech a rozsáhlými travnatými plochami poskytuje vhodná hnízdiště či dočasné úkryty a rovněž pestrou nabídku potravy řadě druhů ptáků, ale i savců. Z pěvců tu běžně hnízdí například sýkory koňadra a modřinka, brhlík lesní, kos černý a drozd zpěvný, pěnice černohlavá, pěnkava obecná nebo zvonek zelený, ze šplhavců strakapoud velký a žluna zelená, ze sov puštík obecný. Na budově zámku hnízdí poštolka obecná a kavka obecná. V blízkosti rybníků lze zahlédnout létající drahokam – ledňáčka říčního. Duté stromy přes léto osídlují netopýři vodní a ušatí, celý park využívají jako loviště i další druhy – netopýr hvízdavý, rezavý nebo večerní. Pravidelně travnaté plochy parku navštěvuje i zajíc polní.

Vrchlabský zámek byl spolu se zahradou založen v polovině 16. století a prošel v průběhu více než čtyř set padesáti let mnohými změnami. Nejvýznamnější z nich se odehrály přibližně před 170 lety. Tehdy byly ne zcela rozvinuté barokní úpravy zahrady přetvořeny v přírodně krajinářském stylu. Na nevelké ploše osmi hektarů vznikla promyšlená, slohově čistá kompozice s jasnou koncepcí, která je v podstatě zachována dodnes. Park je ceněn pro čistotu výrazu, po stránce sadovnické i dendrologické. Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

 

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz


 

Skrýt nabídku