Přeskočit na obsah


TZ: Voda je základ…, i v Krkonoších

TZ: Voda je základ…, i v Krkonoších
Datum: 22. 3. 2018
  | 
Kategorie: Aktuality
Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí České republiky, ovlivňující vodní režim celého horního i středního toku Labe.

Hlavním zdrojem vody v tocích jsou dešťové a sněhové srážky, jejichž povrchový a podpovrchový odtok je výrazně regulován vegetací a schopností půd zadržet a postupně uvolňovat vodu, zejména pod horskými lesy, které pokrývají přes 80 % území. Význam vody nejenom pro Krkonoše vyzdvihujeme mj. proto, že dnes slavíme Světový den vody.

Z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem je patrné, že Krkonoše stále patří mezi srážkově nejbohatší oblasti ČR, byť v poslední letech vykazují spíše podprůměrné hodnoty. Odtokové poměry jsou v posledních letech, co se týká dlouhodobých ročních průměrů, výrazně nižší. Analýzy pro podzemní vody říkají, že vydatnost sledovaných pramenů v Krkonoších je pod dlouhodobým průměrem.

Proto Správa KRNAP vnímá péči o vodu jako jednu ze svých nejdůležitějších činností. Celková délka toků, které spravujeme, je 599,8 km. Do tohoto součtu patří nejmenší potůčky i hlavní toky Krkonoš, mezi které patří Labe, Jizera, Jizerka a Úpa. Ve snaze zadržet vodu v krajině co nejdéle jsme realizovali řadu projektů zaměřených na obnovu a ochranu mokřadů jako stanovišť mimořádně cenných zejména vysokou biodiverzitou. Obnovujeme původní rašelinné a podmáčené smrčiny. Tyto biotopy mají mimořádnou schopnost vodu v krajině udržet i v sušším mezidobí, a tak představují významný potenciál i v systému ochrany před škodami způsobenými přívalovými srážkami. V rámci projektu Stabilizace významných lesních ekosystémů jsme zlikvidovali odvodňovací příkopy vyhloubené v místech původních rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť a vybudovali jsme na 600 nových přepážek. Tento záměr se týkal území o rozloze přibližně 400 ha. Díky všem těmto zásahům se daří zadržet vodu v krajině a navracet původní biotopy na místa, kde do jejich vývoje v minulosti zasáhl člověk.

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen.

 

https://www.krnap.cz/stabilizace-vodniho-rezimu/

https://www.krnap.cz/stabilizace-vyznamnych-lesnich-ekosystemu-krnap/

https://www.krnap.cz/revitalizace-mokradu/

 

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz

Skrýt nabídku