Přeskočit na obsah


Alpínská (horní ) hranice lesa

Představuje důležitý předěl v horské krajině, oddělující od sebe stupeň montánní a spodní alpínský. V Krkonoších probíhá v rozmezí 1 200 až 1 350 m n. m. Její průběh na řadě míst významně změnil člověk při zakládání horských bezlesých enkláv.Skrýt nabídku