Přeskočit na obsah


Archiv

Výzva k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy: část p.p.č.4 a p.p.č.9/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa

Na úřední desce: 09. 07. 2020 ‐ 22. 07. 2020
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí vyhlašuje tuto výzvu k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy - část p.p.č.4 a p.p.č.9/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa. Nabídky pachtovného a vyplněný formulář žádosti o příspěvek mohou být doručeny osobně nebo poštou do 22. 7. 2020 do 12.00 do sídla propachtovatele, Dobrovského 3, Vrchlabí na podatelnu.

Výzva II k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše

Na úřední desce: 06. 03. 2020 ‐ 10. 04. 2020
Kategorie: Úřední deska
Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management krkonošských luk (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Žádosti o poskytnutí příspěvku budou přijímány podatelnou Správy KRNAP v prodlouženém termínu od 9. 3. 2020 do 10.4. 2020 12:00 pro lokality s počátkem obnovy v roce 2020.

Zrušeno – Výzva k uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021

Na úřední desce: 09. 03. 2020 ‐ 16. 03. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2020/2021 za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 20.03.2020 do 10 hodin.

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 08. 01. 2020 ‐ 04. 02. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na surové kmeny smrkové za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 4. 2. 2020 do 10 hodin, do sídla prodávajícího, tj. Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: Garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krk.luk

Na úřední desce: 04. 09. 2020 ‐ 13. 10. 2020
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici Garant lokalit plošného MNG v projektu Obnovný management krkonošských luk, (CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296). Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 13. 10. 2020 do 16 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – hydrobiolog

Na úřední desce: 04. 03. 2020 ‐ 25. 03. 2020
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – hydrobiolog. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 25. 3. 2020 do 12.00 hodin.
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty

Na úřední desce: 16. 04. 2019 ‐ 15. 04. 2020
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí

Oznámení o vydání návrhů opatření obecné povahy č. 6 – č. 12/2020

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP jako správní orgán na úseku ochrany přírody příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje vydání návrhů opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy č.6/2020 – omezení vstupu z důvodu OP na hranici KU06 Přední Rennerovky

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 64 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 6/2020, kterým se na hranici klidového území KU06_KRNAP – Přední Rennerovky omezuje vstup z důvodu ochrany přírody.

Návrh opatření obecné povahy č. 7/2020 – vyhrazení tras v KU01 Hřebeny západních Krkonoš

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se v klidovém území KU01_KRNAP–Hřebeny západních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob.

Návrh opatření obecné povahy č. 8/2020 – vyhrazení tras v KU02 Hřebeny východních Krkonoš

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 8/2020, kterým se v klidovém území KU02_KRNAP–Hřebeny východních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob.

Návrh opatření obecné povahy č. 9/2020 – vyhrazení tras v KU03 Černá a Světlá hora

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 9/2020, kterým se v klidovém území KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora vyhrazují trasy k pohybu osob.

Návrh opatření obecné povahy č. 10/2020 – vyhrazení tras v KU04 Tetřeví Boudy a Lesní bouda

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 10/2020, kterým se v klidovém území KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda vyhrazují trasy k pohybu osob.

Návrh opatření obecné povahy č. 11/2020 – vyhrazení tras v KU05 Pomezní hřeben

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 11/2020, kterým se v klidovém území KU05_KRNAP – Pomezní hřeben vyhrazují trasy k pohybu osob.

Návrh opatření obecné povahy č. 12/2020 – vyhrazení tras v KU07 Slatinná stráň

Na úřední desce: 29. 09. 2020 ‐ 14. 10. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Návrh opatření obecné povahy č. 12/2020, kterým se v klidovém území KU07_KRNAP – Slatinná stráň vyhrazují trasy k pohybu osob.


Skrýt nabídku