Přeskočit na obsah


Archiv

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: člen terénní prac. skupiny

Na úřední desce: 07. 05. 2019 ‐ 20. 05. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici člen terénní pracovní skupiny projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“ . Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 20. 5. 2019 do 12 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: specialista GIS, DPZ a GNSS

Na úřední desce: 05. 09. 2019 ‐ 30. 09. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník - specialista GIS, DPZ a GNSS. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 30. 9. 2019.

Návrh plánu péče o PP Lom Strážné k projednání

Na úřední desce: 05. 09. 2019 ‐ 05. 10. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Lom Strážné.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: člen terénní prac. skupiny

Na úřední desce: 30. 05. 2019 ‐ 24. 06. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici člen terénní pracovní skupiny projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“ . Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 24. 6. 2019 do 10 hodin.

Nabídka pronájmu nebytového prostoru: nebytový prostor v Rokytnici nad Jizerou čp. 454

Na úřední desce: 03. 06. 2019 ‐ 07. 06. 2019
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, nabízí k dlouhodobému pronájmu níže specifikované nebytové prostory:

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Sklenářovice

Na úřední desce: 26. 04. 2019 ‐ 31. 05. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP a spolek DAPHNE- Institut aplikované ekologie Vám oznamuje, že se rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu v k.ú.Sklenářovice a smlouvu na provozování pastevního ohrazení s uchazečem:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici

Na úřední desce: 26. 11. 2018 ‐ 07. 01. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici. Přihlášku je možné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 7. 1. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – dřeviny rostoucí mimo les, správa zeleně

Na úřední desce: 25. 07. 2019 ‐ 22. 08. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – se zaměřením na dřeviny rostoucí mimo les, správu zeleně a botaniku. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 22. 8. 2019 do 12 hodin.

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na uzavření pacht. smlouvy v k.ú. Velká Úpa II a Špindl.Mlýn

Na úřední desce: 25. 06. 2019 ‐ 05. 07. 2019
Kategorie: Úřední deska
Zápis z vyhodnocení výzvy k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy na lokalitě Petrova bouda a lokalitě Braunovy louky.

Zrušeno! / Hledáme zájemce o pracovní pozici: muzejní pedagog

Na úřední desce: 25. 10. 2019 ‐ 06. 12. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa KRNAP ruší výběrové řízení na pozici "Muzejní pedagog". / Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici muzejní pedagod. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 6. 12. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krkonošských luk: vedoucí projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí projektu, garant aktivity management a garant pěti projektových lokalit. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment krk. luk: asistent vedoucího projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici asistent vedoucího projektu, koordinátor a garant aktivity informovanost. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant plošného MNG

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant plošného MNG. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant spec. managementu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant speciálního managementu. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment: garant aktivity šetrného hospodaření

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant aktivity šetrného hospodaření. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.


Skrýt nabídku