Přeskočit na obsah


Archiv

Hledáme zájemce o pracovní pozici: kurátor/ka sbírkových fondů

Na úřední desce: 08. 01. 2021 ‐ 05. 02. 2021
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici kurátor/ka sbírkových fondů. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 5. 2. 2021 do 12 hodin.

Nabídka nepotřebného majetku: nákladní automobil MAGMA vč. nástavby AB Bohemia

Na úřední desce: 05. 03. 2021 ‐ 19. 03. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: nákladní automobil MAGMA vč. nástavby AB Bohemia

Na úřední desce: 05. 02. 2021 ‐ 19. 02. 2021
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: vedoucí pracoviště logistiky a autodopravy

Na úřední desce: 26. 01. 2021 ‐ 26. 02. 2021
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí pracoviště logistiky a autodopravy. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 26. 2. 2021 do 12 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: průvodce v Krkonošském muzeu v Jilemnici

Na úřední desce: 26. 01. 2021 ‐ 26. 02. 2021
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 26. 2. 2021 do 12 hodin.

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o pronájem objektu Rýchorské boudy

Na úřední desce: 22. 02. 2021 ‐ 19. 03. 2021
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00088455 zastoupená PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o pronájem objektu Rýchorské boudy. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 19.3.2021 do 10 hodin do sídla pronajímatele, Dobrovského 3, Vrchlabí.

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o pronájem kempu ve Špindlerově Mlýně

Na úřední desce: 22. 02. 2021 ‐ 19. 03. 2021
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00088455 zastoupená PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o pronájem kempu ve Špindlerově Mlýně. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 19.3.2021 do 10 hodin do sídla pronajímatele, Dobrovského 3, Vrchlabí.

Rozhodnutí: Uzavření Kupní smlouvy – surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 18. 02. 2021 ‐ 18. 03. 2021
Kategorie: Úřední deska
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP jako správní orgán na úseku ochrany přírody příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje vydání:

Opatření obecné povahy č. 7/2020, vyhrazení tras v KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se v klidovém území KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob.

Opatření obecné povahy č. 8/2020, vyhrazení tras v KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Opatření obecné povahy č. 8/2020, kterým se v klidovém území KU02_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob.

Opatření obecné povahy č. 9/2020, vyhrazení tras v KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Opatření obecné povahy č. 9/2020, kterým se v klidovém území KU03_KRNAP – Černá a Světlá hora vyhrazují trasy k pohybu osob.

Opatřené obecné povahy č. 10/2020, vyhrazení tras v KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Opatřené obecné povahy č. 10/2020, kterým se v klidovém území KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda vyhrazují trasy k pohybu osob

Opatření obecné povahy č. 11/2020, vyhrazení tras v KU05_KRNAP – Pomezní hřeben

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Opatření obecné povahy č. 11/2020, kterým se v klidovém území KU05_KRNAP – Pomezní hřeben vyhrazují trasy k pohybu osob.

Opatření obecné povahy č. 12/2020, vyhrazení tras v KU07_KRNAP – Slatinná stráň

Na úřední desce: 15. 12. 2020 ‐ 04. 01. 2021
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Opatření obecné povahy č. 12/2020, kterým se v klidovém území KU07_KRNAP – Slatinná stráň vyhrazují trasy k pohybu osob.


Skrýt nabídku