Přeskočit na obsah


Archiv

Hledáme zájemce o pracovní pozici: průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici

Na úřední desce: 26. 11. 2018 ‐ 07. 01. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici. Přihlášku je možné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 7. 1. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krkonošských luk: vedoucí projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí projektu, garant aktivity management a garant pěti projektových lokalit. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment krk. luk: asistent vedoucího projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici asistent vedoucího projektu, koordinátor a garant aktivity informovanost. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant plošného MNG

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant plošného MNG. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant spec. managementu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant speciálního managementu. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment: garant aktivity šetrného hospodaření

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant aktivity šetrného hospodaření. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management: vedoucí pracovní skupiny (sezonní)

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí pracovní skupiny (sezonní). Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 24. 01. 2019 ‐ 01. 03. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na surové kmeny smrkové za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 1. 3. 2019 do 10 hodin.

OOP č. 1/2018 o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku

Na úřední desce: 21. 12. 2018 ‐ 08. 01. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku přistoupila na žádost obcí k povolení výjimky ze zákazu používat na území národního parku zábavní pyrotechniku podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka ze zákazu používat zábavní pyrotechniku bude platná výhradně pro zastavěné území obcí Strážné a Malá Úpa. Výjimka je časově omezená na dobu od 23:00 hodin dne 31. 12. 2018 (Silvestr) do 1:00 hodin dne 1. 1. 2019.

Výzva k uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2019/2020

Na úřední desce: 20. 03. 2019 ‐ 01. 04. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2019/2020 za podmínek uvedených v příloze. Lhůta pro podání nabídek je 1. 4. 2019 do 10 hodin.

Nabídka pronájmu nebytového prostoru: 21,62 m2 v budově Správy KRNAP v Horní Malé Úpě

Na úřední desce: 20. 02. 2019 ‐ 28. 02. 2019
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, nabízí k dlouhodobému pronájmu níže specifikované nebytové prostory:

Výzva k uzavření pachtovní smlouvy: na pozemky v k.ú. Sklenářovice

Na úřední desce: 02. 04. 2019 ‐ 16. 04. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku a DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z. s. jako pronajímatelé, Vás tímto vyzývají k podání: Nabídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Sklenářovice se Správou KRNAP a na uzavření nájemní smlouvy na provozování pastevního ohrazení s DAPHNE – Institutem aplikované ekologie, z.s.

Výzva k podání žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření na vybraných luč. enklávách EVL Krkonoše

Na úřední desce: 19. 03. 2019 ‐ 15. 04. 2019
Kategorie: Úřední deska
Evropská komise v rámci Evropských fondů pro regionální rozvoj, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR, podporuje obnovu vybraných krkonošských lučních enkláv. Podpora bude zajištěna formou příspěvku Správy KRNAP z projektu OPŽP: Obnovný management Krkonošských luk 2018 - 2023.

Nabídka nepotřebného majetku: lesnický naviják a sněhová čelní radlice

Na úřední desce: 18. 12. 2018 ‐ 31. 01. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – lektor ekologické výchovy

Na úřední desce: 14. 03. 2019 ‐ 29. 03. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník oodborný pracovník – lektor ekologické výchovy. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 29. 3. 2019 do 12 hodin.


Skrýt nabídku