Přeskočit na obsah


Archiv

Hledáme zájemce o pracovní pozici: průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici

Na úřední desce: 26. 11. 2018 ‐ 07. 01. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici. Přihlášku je možné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 7. 1. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krkonošských luk: vedoucí projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí projektu, garant aktivity management a garant pěti projektových lokalit. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment krk. luk: asistent vedoucího projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici asistent vedoucího projektu, koordinátor a garant aktivity informovanost. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant plošného MNG

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant plošného MNG. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant spec. managementu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant speciálního managementu. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment: garant aktivity šetrného hospodaření

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant aktivity šetrného hospodaření. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management: vedoucí pracovní skupiny (sezonní)

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí pracovní skupiny (sezonní). Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

OOP č. 1/2018 o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku

Na úřední desce: 21. 12. 2018 ‐ 08. 01. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku přistoupila na žádost obcí k povolení výjimky ze zákazu používat na území národního parku zábavní pyrotechniku podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka ze zákazu používat zábavní pyrotechniku bude platná výhradně pro zastavěné území obcí Strážné a Malá Úpa. Výjimka je časově omezená na dobu od 23:00 hodin dne 31. 12. 2018 (Silvestr) do 1:00 hodin dne 1. 1. 2019.

Nabídka nepotřebného majetku: lesnický naviják a sněhová čelní radlice

Na úřední desce: 18. 12. 2018 ‐ 31. 01. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník odboru státní správy

Na úřední desce: 09. 01. 2019 ‐ 15. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník odboru státní správy se zaměřením na úsek státní správy myslivosti, rybářství, a regulace sportovních a jiných činností na území národního parku. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 15. 2. 2019 do 12 hodin.


Skrýt nabídku