Přeskočit na obsah


Archiv

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Na úřední desce: 07. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Zemědělství
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

OSM/Vá/1/2016 – Prodej nemovitých věcí v k.ú. Janské Lázně a Černá Hora (do 31.3.2016)

Na úřední desce: 03. 03. 2016 ‐ 31. 03. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Informace:

OSM/Vá/02/2016 – Prodej nemovité věci v k.ú. Mladé Buky (do 31.3.2016)

Na úřední desce: 03. 03. 2016 ‐ 31. 03. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Informace:

Pacht luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa

Na úřední desce: 25. 04. 2016 ‐ 09. 05. 2016
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Výzva k podání nabídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa. Podrobná specifikace pozemků na enklávě je přesně uvedena v přílohách této výzvy.

Nabídka nepotřebného majetku: laserový dálkoměr a buňka

Na úřední desce: 27. 04. 2016 ‐ 31. 05. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19 odst.3 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Výzva vlastníkům honebním pozemků

Na úřední desce: 19. 05. 2014 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.

Mistr autodopravy, referent odpadového hospodářství

Na úřední desce: 17. 10. 2016 ‐ 08. 11. 2016
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici mistr autodopravy, referent odpadového hospodářství . Přihlášku je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 08. 11. 2016.

Nabídka nepotřebného majetku – automobily

Na úřední desce: 15. 06. 2016 ‐ 07. 07. 2016
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití automobily Toyota Landcruiser, Toyota Hilux (2x) a Ford Combi.

Výzva k podání nabídek: Pronájem nebytových prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea

Na úřední desce: 11. 08. 2016 ‐ 30. 09. 2016
Kategorie: Úřední deska
Toto výběrové řízení je pořádáno s cílem vybrat vhodného pronajímatele prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Příspěvek na údržbu trvalých travních porostů z programu péče o krajinu

Na úřední desce: 01. 01. 2016 ‐ 31. 12. 2016
Kategorie: Zemědělství
Podmínky pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma z Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí.


Skrýt nabídku