Přeskočit na obsah


Archiv

Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč, fréza, sběrací lis

Na úřední desce: 09. 08. 2017 ‐ 20. 09. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Návrh opatření obecné povahy: povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábav. pyrotechniku

Na úřední desce: 08. 11. 2017 ‐ 19. 12. 2017
Kategorie: Úřední deska
Opatření obecné povahy o povolení výjimky ze zákazu používat na území KRNAP zábavní pyrotechniku – oznámení o předložení návrhu k projednání a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Nabídka nepotřebného majetku: sestava zásobníku na pohonné hmoty a výdejního stojanu

Na úřední desce: 02. 06. 2017 ‐ 30. 06. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Opatření obecné povahy č. 1/2017 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Na úřední desce: 28. 11. 2017 ‐ 13. 12. 2017
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4. kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Správy KRNAP a je platné do roku 2020 včetně.

Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč + shrnovač píce, fréza sněhová, sběrací lis

Na úřední desce: 26. 06. 2017 ‐ 31. 07. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan

Na úřední desce: 21. 07. 2017 ‐ 14. 08. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: Kolový traktor ZETOR

Na úřední desce: 20. 11. 2017 ‐ 11. 12. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme pracovníky na těžbu dřeva s odkorňováním

Na úřední desce: 18. 07. 2017 ‐ 31. 07. 2017
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku přijme do pracovního poměru dva pracovníky na těžbu dřeva s odkorňováním.

Nabídka nepotřebného majetku: zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan

Na úřední desce: 17. 08. 2017 ‐ 22. 09. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve zněni pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: sestava zásobníku na pohonné hmoty a výdejního stojanu

Na úřední desce: 10. 10. 2017 ‐ 25. 10. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: Toyota Hilux a Škoda Octavia

Na úřední desce: 15. 03. 2017 ‐ 07. 04. 2017
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Návrh opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Na úřední desce: 13. 10. 2017 ‐ 25. 11. 2017
Kategorie: Úřední deska
V zimním období z důvodu ochrany přezimující zvěře.
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel/ředitelka Správy Krkonošského národního parku

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel/ředitelka Správy Krkonošského národního parku

Na úřední desce: 01. 11. 2017 ‐ 16. 11. 2017
Kategorie: Volná místa
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ředitelka Správy Krkonošského národního parku.


Skrýt nabídku