Přeskočit na obsah


Archiv

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: člen terénní prac. skupiny

Na úřední desce: 07. 05. 2019 ‐ 20. 05. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici člen terénní pracovní skupiny projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“ . Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 20. 5. 2019 do 12 hodin.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: specialista GIS, DPZ a GNSS

Na úřední desce: 05. 09. 2019 ‐ 30. 09. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník - specialista GIS, DPZ a GNSS. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 30. 9. 2019.

Návrh plánu péče o PP Lom Strážné k projednání

Na úřední desce: 05. 09. 2019 ‐ 05. 10. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, že vypracovala a ke schválení předkládá návrh plánu péče o přírodní památku Lom Strážné.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: OP se zaměřením na správu zeleně, dřeviny rostoucí mimo les

Na úřední desce: 05. 11. 2019 ‐ 12. 12. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník se zaměřením na správu zeleně, dřeviny rostoucí mimo les a posuzování vegetačních úprav. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 12. 12. 2019.

Nabídka nepotřebného majetku: 2x Toyota LAND CRUISER, Toyota HILUX

Na úřední desce: 04. 12. 2019 ‐ 18. 12. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: člen terénní prac. skupiny

Na úřední desce: 30. 05. 2019 ‐ 24. 06. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici člen terénní pracovní skupiny projektu OPŽP „Obnovný management krkonošských luk“ . Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 24. 6. 2019 do 10 hodin.

Nabídka pronájmu nebytového prostoru: nebytový prostor v Rokytnici nad Jizerou čp. 454

Na úřední desce: 03. 06. 2019 ‐ 07. 06. 2019
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, nabízí k dlouhodobému pronájmu níže specifikované nebytové prostory:

Nabídka nepotřebného majetku: 3x Toyota HILUX

Na úřední desce: 28. 11. 2019 ‐ 09. 12. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: Toyota RAV 4

Na úřední desce: 28. 11. 2019 ‐ 09. 12. 2019
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Sklenářovice

Na úřední desce: 26. 04. 2019 ‐ 31. 05. 2019
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP a spolek DAPHNE- Institut aplikované ekologie Vám oznamuje, že se rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu v k.ú.Sklenářovice a smlouvu na provozování pastevního ohrazení s uchazečem:

Hledáme zájemce o pracovní pozici: průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici

Na úřední desce: 26. 11. 2018 ‐ 07. 01. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici průvodce Krkonošského muzea v Jilemnici. Přihlášku je možné doručit e-mailem, osobně nebo poštou na adresu organizace do 7. 1. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – dřeviny rostoucí mimo les, správa zeleně

Na úřední desce: 25. 07. 2019 ‐ 22. 08. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – se zaměřením na dřeviny rostoucí mimo les, správu zeleně a botaniku. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 22. 8. 2019 do 12 hodin.

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na uzavření pacht. smlouvy v k.ú. Velká Úpa II a Špindl.Mlýn

Na úřední desce: 25. 06. 2019 ‐ 05. 07. 2019
Kategorie: Úřední deska
Zápis z vyhodnocení výzvy k podání návrhů na uzavření pachtovní smlouvy na lokalitě Petrova bouda a lokalitě Braunovy louky.

Zrušeno! / Hledáme zájemce o pracovní pozici: muzejní pedagog

Na úřední desce: 25. 10. 2019 ‐ 06. 12. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa KRNAP ruší výběrové řízení na pozici "Muzejní pedagog". / Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici muzejní pedagod. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 6. 12. 2019.

Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krkonošských luk: vedoucí projektu

Na úřední desce: 25. 01. 2019 ‐ 08. 02. 2019
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici vedoucí projektu, garant aktivity management a garant pěti projektových lokalit. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.


Skrýt nabídku