Přeskočit na obsah


Archiv

Výzva k uzavření kupní smlouvy na surové kmeny smrkové

Na úřední desce: 08. 01. 2020 ‐ 04. 02. 2020
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na surové kmeny smrkové za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 4. 2. 2020 do 10 hodin, do sídla prodávajícího, tj. Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01.

Nabídka nepotřebného majetku: 2x Toyota LAND CRUISER

Na úřední desce: 20. 12. 2019 ‐ 03. 01. 2020
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: Toyota LAND CRUISER

Na úřední desce: 18. 12. 2019 ‐ 03. 01. 2020
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Nabídka nepotřebného majetku: Toyota LAND CRUISER

Na úřední desce: 18. 12. 2019 ‐ 03. 01. 2020
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

Výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy: část / části p.p.č.137/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou

Na úřední desce: 16. 12. 2019 ‐ 06. 01. 2020
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku (dále jen „Správa KRNAP“) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí vyhlašuje tuto výzvu k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy: část / části p.p.č.137/3 v k.ú. Pec pod Sněžkou. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 6. 1. 2020 do 10.00 do sídla pronajímatele.


Skrýt nabídku