Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici: odborný pracovník – dřeviny rostoucí mimo les, správa zeleně

Datum: 25. 7. 2019
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici odborný pracovník – se zaměřením na dřeviny rostoucí mimo les, správu zeleně a botaniku. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 22. 8. 2019 do 12 hodin.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání zemědělského, lesnického či biologického směru v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.) v oboru arboristika, zahradnictví, botanika, či příbuzném
 • základní znalosti v oboru arboristiky, botaniky a zahradnictví/pěstování rostlin
 • základní orientaci v právních i praktických aspektech ochrany přírody a krajiny
 • pozitivní vztah k ochraně přírody a krajiny
 • schopnost samostatné práce a koncepčního uvažování
 • publikační a prezentační dovednosti
 • dobré organizační schopnosti a komunikativnost
 • dobrou uživatelskou znalost MS Office
 • alespoň základní uživatelská znalost prostředí GIS (např. ArcGIS)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • aktivní znalost cizího jazyka (AJ, NJ)
 • schopnost práce v horském terénu

Výhodou:

 • podrobné znalosti, certifikace a zkušenosti z praxe v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les, zahradnictví a krajinného inženýrství
 • alespoň základní orientace v územně plánovací a stavební dokumentaci
 • přiměřená znalost místopisu a terénní orientace na území KRNAP
 • přehled v národní legislativě týkající se ochrany přírody
 • znalost polského jazyka
 • zkouška odborné způsobilosti v ochraně přírody

Obsah přihlášky:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis (nezbytný e-mail, telefon)
 • reference
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie - ověřená)
 • výpis z rejstříků trestů (ne starší tří měsíců)

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek (40 hod/týd.) na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené (v předpokládané délce 3 roky)
 • zajímavou a rozmanitou práci v atraktivním prostředí národního parku
 • možnost realizace vlastní výzkumné činnosti, dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platné pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2, platová třída 11 (rozpětí 21.480 – 32.290 Kč); případně osobní ohodnocení a odměny dle kvality odváděné práce
 • pružnou pracovní dobu
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…)
 • možnost ubytování
 • místo výkonu práce: Dobrovského 3, Vrchlabí

Charakteristika vykonávané práce:
Práce v týmu týkající se ochrany přírodního prostředí – koordinační zajištění inventarizace a ochrany dřevin rostoucích mimo les a praktické péče o památné stromy na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Odborné vedení péče o zámecký park ve Vrchlabí, klášterní zahradu a přilehlé plochy zeleně. Zpracovávání odborných podkladů pro odbor státní Správy týkající se dřevin rostoucích mimo les, zejména jejich kácení a ošetřování, a dále projektů vegetačních/sadových úprav. Koordinační zajištění záchranných transferů zvláště chráněných druhů rostlin, vedení jejich evidence a monitoring jejich úspěšnosti. Koncepční směřování péče o svěřené přírodní památky, monitoringu jejich předmětů ochrany. Vypracovávání koncepčních materiálů, rozborů, prognóz, studií a odborných hodnocení s důrazem na mimolesní zeleň a arboristiku. Provádění kontrolní a dohledové činnosti v terénu v souvislosti s realizací záměrů, a to především jejich vlivu na dřeviny rostoucí mimo les. Vlastní odborná a publikační činnost v oboru arboristiky nebo péče o krajinu. Samostatná příprava a koordinace projektů hrazených z evropských i národních zdrojů a tvorba koncepčních materiálů v uvedených oborech. V rámci výkonu práce zaměstnanec může působit také jako Stráž přírody.

Práce je vhodná i pro motivované a odborně erudované absolventy.

Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících podnikatelskou činnost.

Předpokládané datum nástupu: optimálně 1. 10. 2019 či po dohodě

Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně na adresu Správa KRNAP, Oddělení ochrany přírody, Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí, případně na e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz, do 22. 8. 2019 do 12:00 hod.

Obálku s přihláškou, která bude podána poštou, označenou „Výběrové řízení – odborný pracovník se zaměřením na dřeviny rostoucí mimo les, správu zeleně a botaniku“, je nutno vložit do krycí obálky s adresou organizace.

Bližší informace poskytne uchazečům Mgr. Jan Materna, Ph.D. – tel.: 499 456 423, mobil: 737 225 419, email: jmaterna(zavináč)krnap.cz nebo Mgr. Josef Harčarik – tel.: 499 456 223, mobil: 603 779 106, email: jharcarik(zavináč)krnap.cz

Z přihlášek bude proveden užší výběr. Takto vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru, jehož součástí bude mimo jiné i prověření základních znalostí z arboristiky, botaniky a základních norem v oblasti ochrany přírody, případně ověření dalších znalostí a dovedností z okruhu výše uvedených požadavků. V neposlední řadě bude jeho součástí i prezentace vlastní uchazečovy představy o bližší odborné náplni jeho pozice.

Předpokládaný termín pohovorů s uchazeči: 27. 8. 2019

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
 

Skrýt nabídku