Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant plošného MNG

Datum: 25. 1. 2019
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant plošného MNG. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Popis role dle projektu:

Garant je zodpovědný za sestavování MNG plánů a realizaci opatření na jemu svěřených lokalitách (15). Sleduje a zaznamenává průběh managementových opatření, reaguje na změněné podmínky, které operativně řeší s hospodářem. Garant je prostředníkem mezi hospodářem a projektovým týmem, či dalšími odbornými pracovníky Správy KRNAP. Vše eviduje v aplikační databázi LUHOP. Poskytuje informace garantovy aktivity, na vyžádání zpracovává podklady pro výstupy aktivity Informovanost. Garant zadává nezbytné účetní operace a podklady spojené s jeho lokalitami, účastní se porad projektového týmu. Garantem bude pracovník se zkušenostmi z provádění ochranářských opatření, s kvalitními komunikačními dovednostmi.

Popis pracovní pozice:

 • administrativní zajištění, plánování a kontrola realizace prací praktického managementu bezlesí v KRNAP (seč travních porostů, pastva hospodářských zvířat, terénní úpravy atp.);
 • každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 • zastupování garanta aktivity při kontrolách realizace prací a při dalších aktivitách nutných pro naplňování cílů projektu;
 • zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy;
 • asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a realizaci managementu bezlesí v KRNAP.

Požadavky:

obecně platné požadavky:

 • alespoň rámcová znalost území Krkonoš;
 • kladný vztah k činnosti a poslání Správy KRNAP;
 • schopnost logického a kritického uvažování;
 • smysl pro odpovědnost, samostatnost, svědomitost;
 • systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů;
 • dobrá znalost práce se sw. MS Office zejména Word a Excell, případně s obdobou;
 • spolupráce při přípravě podkladů pro naplňování PR aktivit projektu;
 • aktivní používání řidičského oprávnění skupiny B;
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni;
 • trestní bezúhonnost.

požadavky vázané k pozici:

 • ukončené vysokoškolské případně středoškolské vzdělání přírodovědného (biologie, OŽP) nebo zemědělského směru;
 • základní botanické znalosti;
 • alespoň základní znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x);
 • základní znalosti zemědělských technologií;
 • organizační dovednosti;
 • dobré komunikační schopnosti.

Výhodou:

 • zkušenosti s plánováním, kontrolami a evidencí činností dalšího pracovníka,
 • praxe v oblasti ochrany přírody, příp. týmové práce při naplňování obdobného projektu min. 1 rok.

Nabízíme:

obecně platná nabídka:

 • podle typu úvazku bude pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou (12 měsíců) s možností jejího následného prodloužení,
 • platové ohodnocení dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 • osobní ohodnocení a odměny za nadstandardní výkon, udělované na základě plnění ověřitelných indikátorů
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravenky, FKSP),
 • smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš,
 • práci v přátelském a motivovaném kolektivu.

nabídka vázaná k pozici:

 • odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 10 (rozpětí 19.760 – 29.740 Kč)
 • pracovní úvazek 1 , nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019)
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího následného prodloužení až do 31. 10. 2023 (doba trvání projektu)

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení

K přihlášce je nutno přiložit:

 • motivační dopis (max. 1 A4)
 • strukturovaný životopis (max. 1 A4)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - ověřenou
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší dvou měsíců)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění

Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, 01. 03. 2019 (max. 01. 04. 2019)

Termín pro doručení přihlášky:

 • 8. 02. 2019 do 12:00 hod.

Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace v obálce označené:

„Výběrové řízení – OBNOVNÝ MANAGEMENT KRKONOŠSKÝCH LUK – GARANT PLOŠNÉHO MNG“

Výběrové řízení je dvoukolové:
K pohovoru budou vybraní uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu v termínu: 11. – 15. 2.

Bližší informace poskytne:
Martina Hrochová, tel. 499 456 616, gsm.: 737225401, e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz

Správa KRNAP si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
 

Skrýt nabídku