Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný management krk. luk: garant spec. managementu

Datum: 25. 1. 2019
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant speciálního managementu. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Popis role dle projektu:

Garant speciálního MNG je koordinátorem pracovní skupiny Správy KRNAP a koordinátorem dodavatelů technicky náročných externích služeb.
Ve spolupráci s garanty enkláv připravuje plány opatření, zadává, dohlíží a přebírá provedená opatření. Žádá a eviduje souhlasy majitelů pozemků s činností Správy KRNAP. Koordinuje realizaci opatření tak aby nedocházelo ke střetům s prováděním obecného obnovného managementu hospodáři či s další terénní činností Správy KRNAP.
Ve spolupráci s vedoucím projektu sestavuje pro každý rok pracovní skupinu. Stará se o sestavení a naplnění harmonogramu prací. Provádí náhodné i pravidelné kontroly činnosti a bezpečnosti práce. Zajišťuje materiál nezbytný pro chod skupiny.
Garant dále zajišťuje plán opatření jdoucích nad možnosti pracovní skupiny a jeho následnou realizaci. Vypracovává projektovou dokumentaci, zajišťuje výběrové řízení, koordinuje zhotovitele, přebírá a fakturuje provedená opatření. Vše zaznamenává do LUHOP.

Popis pracovní pozice:

 • plánování a kontrola realizace prací speciálního managementu bezlesí v KRNAP (výřezy dřevin, vodní hospodářství, likvidace plevelů, terénní úpravy a další technická řešení na loukách);
 • odborné vedení pracovní skupiny Správy KRNAP (PS) ve spolupráci s vedoucím projektu a vedoucím PS;
 • plánování a kontrola prací PS ve spolupráci s garanty lokalit plošného managementu,
 • zajištění materiálového vybavení, kontrola evidence činnosti PS v XLS a SHP formátech od vedoucího PS;
 • každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 • zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy;
 • asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a realizaci managementu bezlesí v KRNAP.
   

Požadavky:

obecně platné požadavky:

 • alespoň rámcová znalost území Krkonoš;
 • kladný vztah k činnosti a poslání Správy KRNAP;
 • schopnost logického a kritického uvažování;
 • smysl pro odpovědnost, samostatnost, svědomitost;
 • systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů;
 • dobrá znalost práce se sw. MS Office zejména Word a Excell, případně s obdobou;
 • spolupráce při přípravě podkladů pro naplňování PR aktivit projektu;
 • aktivní používání řidičského oprávnění skupiny B;
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni;
 • trestní bezúhonnost.

požadavky vázané k pozici:

 • ukončené vysokoškolské případně středoškolské vzdělání přírodovědného směru (biologické, zemědělské, OŽP);
 • praxe v oblasti ochrany přírody, příp. týmové práce při naplňování obdobného projektu min. 1 rok;
 • zkušenosti z plánování, kontroly a evidence činnosti dalších subjektů;
 • základní znalosti biologie;
 • znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x);
 • základní znalosti zemědělských a zahradnických technologií;
 • organizační dovednosti;
 • dobré komunikační schopnosti.

Nabízíme:

obecně platná nabídka:

 • podle typu úvazku bude pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou (12 měsíců) s možností jejího následného prodloužení,
 • platové ohodnocení dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 • osobní ohodnocení a odměny za nadstandardní výkon, udělované na základě plnění ověřitelných indikátorů
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravenky, FKSP),
 • smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš,
 • práci v přátelském a motivovaném kolektivu.

nabídka vázaná k pozici:

 • odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 10 v případě VŠ (rozpětí 19.760 – 29.740 Kč)
 • pracovní úvazek 1, nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019) do 31. 12. 2020
 • úvazek 0,5 od 01. 01. 2021 do 31. 10. 2023 s perspektivou rozšíření úvazku dle aktuální situace v naplňování cílů projektu.
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího následného prodloužení viz výše;
 • výhody zaměstnanců státní organizace (5 týdnů dovolené, stravenky, FKSP…).

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení

K přihlášce je nutno přiložit:

 • motivační dopis (max. 1 A4)
 • strukturovaný životopis (max. 1 A4)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - ověřenou
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší dvou měsíců)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění

Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, 01. 03. 2019 (max. 01. 04. 2019)

Termín pro doručení přihlášky:

 • 8. 02. 2019 do 12:00 hod.

Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace v obálce označené:

„Výběrové řízení – OBNOVNÝ MANAGEMENT KRKONOŠSKÝCH LUK – GARANT SPECIÁLNÍHO MANAGEMENTU“

Výběrové řízení je dvoukolové:
K pohovoru budou vybraní uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu v termínu: 11. – 15. 2.

Bližší informace poskytne:
Martina Hrochová, tel. 499 456 616, gsm.: 737225401, e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz

Správa KRNAP si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
 

Skrýt nabídku