Přeskočit na obsah


Hledáme zájemce o pracovní pozici v projektu Obnovný managment: garant aktivity šetrného hospodaření

Datum: 25. 1. 2019
  | 
Kategorie: Volná místa
Správa Krkonošského národního parku hledá vhodného kandidáta na pozici garant aktivity šetrného hospodaření. Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu organizace do 8. 2. 2019.

Popis role dle projektu:

Garant aktivity Plány šetrného hospodaření (dále PŠH) je zároveň zhotovitelem plánů šetrného hospodaření. Bude pracovníkem s výbornými komunikačními a vyjednávacími schopnostmi, mít zkušenosti s realizací zemědělských prací, logistikou v zemědělství, bude se orientovat v managementovém plánování, v přírodních hodnotách národního parku a bude schopný kritického strategického uvažování a nacházení kompromisů při prosazování odpovídající péče o druhově bohaté travní porosty.

Popis pracovní pozice:

 • administrativní zajištění, spolupráce s vedoucím projektu a projektovým týmem na naplnění projektových cílů;
 • tvorba PŠH tzn. aktualizace a rozšíření stávajících nebo vytvoření zcela nových PŠH;
 • PŠH zahrnuje:

• navázání kontaktu a vzbuzení zájmu o PŠH u vhodného hospodáře,
• expertní biologický průzkum farmy,
• klasifikaci a prioritizaci přírodních hodnot,
• podrobnou ekonomickou, logistickou analýzu farmy,
• vypracování detailního návrhu PŠH,
• průběžné diskuse s farmářem, orgánem ochrany přírody a zástupci SZIF při přípravě návrhu PŠH,
• optimalizace PŠH během jeho implementace do praxe.

 • každodenní komunikace s hospodáři, majiteli a správci dotčených pozemků;
 • zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy;
 • asistence při vývoji a naplňování databáze lučních porostů LUHOP pro plánování a realizaci managementu bezlesí v KRNAP.

Požadavky:

obecně platné požadavky:

 • alespoň rámcová znalost území Krkonoš;
 • kladný vztah k činnosti a poslání Správy KRNAP;
 • schopnost logického a kritického uvažování;
 • smysl pro odpovědnost, samostatnost, svědomitost;
 • systematický a iniciativní přístup k řešení úkolů;
 • dobrá znalost práce se sw. MS Office zejména Word a Excell, případně s obdobou;
 • spolupráce při přípravě podkladů pro naplňování PR aktivit projektu;
 • aktivní používání řidičského oprávnění skupiny B;
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni;
 • trestní bezúhonnost.

požadavky vázané k pozici:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru (biologické, zemědělské, OŽP);
 • praxe v oblasti ochrany přírody min. 5 let;
 • orientace v ekonomice farmy hospodařící minimálně na rozloze 30 ha; znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x);
 • výborné komunikační schopnosti.

Výhodou:

 • zkušenosti s praktickým chodem farmy, hospodářství;
 • znalost dotačních schémat v zemědělství v ČR a EU.

Nabízíme:

obecně platná nabídka:

 • podle typu úvazku bude pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou (12 měsíců) s možností jejího následného prodloužení,
 • platové ohodnocení dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění,
 • osobní ohodnocení a odměny za nadstandardní výkon, udělované na základě plnění ověřitelných indikátorů
 • výhody zaměstnanců státní instituce (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravenky, FKSP),
 • smysluplnou a kreativní práci s dlouhodobým pozitivním vlivem na přírodu Krkonoš,
 • práci v přátelském a motivovaném kolektivu.

nabídka vázaná k pozici:

 • odpovídající finanční ohodnocení na základě délky praxe a dosaženého vzdělání dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - platová třída 11 v případě VŠ (rozpětí 21.480 – 32.290 Kč);
 • pracovní úvazek 1 - nástup od 01. 03. 2019 (případně od 01. 04. 2019) do 31. 05. 2023;
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností jejího následného prodloužení - viz výše;
   

Přihláška musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení

K přihlášce je nutno přiložit:

 • motivační dopis (max. 1 A4)
 • strukturovaný životopis (max. 1 A4)
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - ověřenou
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší dvou měsíců)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění

Místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:

 • Vrchlabí, 01. 03. 2019 (max. 01. 04. 2019)

Termín pro doručení přihlášky:

 • 8. 02. 2019 do 12:00 hod.

Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu organizace v obálce označené:

„Výběrové řízení – OBNOVNÝ MANAGEMENT KRKONOŠSKÝCH LUK – GARANT AKTIVITY PLÁNY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ“

Výběrové řízení je dvoukolové:
K pohovoru budou vybraní uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu v termínu: 11. – 15. 2. 2019

Bližší informace poskytne:
Martina Hrochová, tel. 499 456 616, gsm.: 737225401, e-mail: mhrochova(zavináč)krnap.cz

Správa KRNAP si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
 

Skrýt nabídku