Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku – automobily

Datum: 15. 6. 2016
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití automobily Toyota Landcruiser, Toyota Hilux (2x) a Ford Combi.

Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:

  • Toyota Landcruiser, TUA 57-92. rok výroby 2001 (77.000,-základ / 16.170,-DPH/ celkem 93.170,-)
  • Toyota Hilux, 2H2 6910, rok výroby 2003 (35.000,- základ / 7.350,- DPH / celkem 42.350,-)
  • Toyota Hilux, 2H4 0813, rok výroby 2004 (36.000,- základ / 7.560,- DPH / celkem 43.560,-)
  • Ford Combi, 5H5 6737, rok výroby 2004 (46.281,- základ / 9.719,- DPH / celkem 56.000,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Jiří Řezníček, tel.: 499 456 620, 731 621 341
Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/03348/2016 a s uvedením adresy žadatele, do 7.7.2016 do 10.00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.

Skrýt nabídku