Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: Kolový traktor ZETOR

Datum: 20. 11. 2017
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Kolový traktor ZETOR. TUA 03 - 56; rok výroby 1998 (66.000,- Kč základ / 13.860,- DPH / celkem 79.860,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Vítězslav Svoboda, tel.481 528 105, 737 225 457

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/ 10236 /2017 a s uvedením adresy žadatele, do 11.12.2017 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku:  Kolový traktor ZETOR (pdf 260 kB)
 

Skrýt nabídku