Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: laserový dálkoměr a buňka

Datum: 2. 5. 2016
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19 odst.3 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Laserový dálkoměr, rok výroby 2005, inv.číslo 616347 (základ 3.306,- / 694,- DPH / celkem 4.000.- Kč)
  • Buňka, rok výroby 1992, inv.č. 11351 (základ 2.893,- / 607,- DPH / celkem 3.500.- Kč)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne:
K laserovému dálkoměru - Ing. Václav Jansa, 499456423,605205889
K buňce - Bc. Petr Hlaváček, 499871102,737225408

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/01122/2016 a s uvedením adresy žadatele, do 31.5.2016 do 10.00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.

Nabídka nepotřebného majetku: laserový dálkoměr a buňka (pdf 870 kB)

Skrýt nabídku