Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: lesnický naviják a sněhová čelní radlice

Datum: 18. 12. 2018
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Lesnický naviják, rok výroby 2005 (6.000,-základ /1.260,-DPH/ celkem 7.260,-)
  • Sněhová čelní radlice, rok výroby 2006 (10.000,- základ / 2.100,- DPH / celkem 12.100,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Bc. Petr Mach, tel. 481 582 723, 737 225 503

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/010348/2018 a s uvedením adresy žadatele, do 31. 1. 2019 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: lesnický naviják a sněhová čelní radlice (pdf 268 kB)

Skrýt nabídku