Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: nákladní automobil MAGMA vč. nástavby AB Bohemia

Datum: 5. 2. 2021
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Speciální nákl. automobil MAGMA, TUA 21-96 vč. nástavby AB Bohemia, rok výroby 1998 (125.760,- základ / 26.410,- DPH) / celkem 152 170 Kč

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Ing. Antonín Blomer, tel.: 481 528 105, 737 225 449

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT", KRNAP/OSM/22/2020 a s uvedením adresy žadatele, do 19. 2. 2021 do 10.00 hodin, na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí.

Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.

Skrýt nabídku