Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč, fréza, sběrací lis

Datum: 9. 8. 2017
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Obraceč + shrnovač píce, rok výroby 1987 (4.200,-základ / 882,-DPH/ celkem 5.082,-)
  • Fréza sněhová, rok vvroby 1988 (9.100,-základ /1.911,- DPH/celkem 11.011,-)
  • Sběrací lis, rok výroby 1972 (10.500,- základ / 2.205,- DPH / celkem 12.705,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Ing. Vladimír Jiřička, tel. 499 896 214, 737 225 510

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/05505/2017 a s uvedením adresy žadatele, do 20. 9. 2017 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč, fréza, sběrací lis (pdf 278 kB)

Skrýt nabídku