Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč + shrnovač píce, fréza sněhová, sběrací lis

Datum: 26. 6. 2017
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Obraceč + shrnovač píce, rok výroby 1987 (6.000,- základ /1.260,-DPH/ celkem 7.260,-)
  • Fréza sněhová, rok výroby 1988 (13.000,- základ / 2.730,- DPH / celkem 15.730,-)
  • Sběrací lis, rok výroby 1972 (15.000,- základ / 3.150,- DPH / celkem 18.150,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Ing. Vladimír Jiřička, tel. 499 896 214, 737 225 510

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/05505/2017 a s uvedením adresy žadatele, do 31.7.2017 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: Obraceč + shrnovač píce, fréza sněhová, sběrací lis (pdf 270 kB)

Skrýt nabídku