Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: sestava zásobníku na pohonné hmoty a výdejního stojanu

Datum: 6. 6. 2017
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • sestavu – dvouplastový zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan na pohonné hmoty s čipovým ovládáním ( 65.000,- Kč základ /13.650,- DPH / celkem 78.650,- Kč)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Ladislav Sedláček, tel.  499 456 313, 605 726 779

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT" KRNAP/01590/2017 a s uvedením adresy žadatele, do 30. 6. 2017 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.

Skrýt nabídku