Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: Toyota Hilux a Škoda Octavia

Datum: 15. 3. 2017
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Toyota Hilux, 2H0 4397. rok výroby 2003 (70.000.- základ /14.700.- DPH / celkem 84.700,-)
  • Škoda Octavia, 2H2 9252. rok výroby 2005 (63.636,- základ / 13.364,- DPH / celkem 77.000,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Kryštof Erlebach, tel. 499 456 620,603 200 358

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT1 KRNAP/01398/2017 a s uvedením adresy žadatele, do 7. 4. 2017 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka: Toyota Hilux a Škoda Octavia (pdf 276 kB)

Skrýt nabídku