Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: Toyota RAV 4

Datum: 18. 11. 2019
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • Toyota RAV 4, 2H9 8991, rok výroby 2006 (91.735.- základ /19.265,-DPH / celkem 111.000,-)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Kryštof Erlebach, tel.:  499 456 620, 603 200 358

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT", KRNAP/OSM/37/2019 a s uvedením adresy žadatele, do 27. 11. 2019 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí.

Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: Toyota RAV 4 (pdf 268 kB)

Skrýt nabídku