Přeskočit na obsah


Nabídka nepotřebného majetku: zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan

Datum: 21. 7. 2017
  | 
Kategorie: Nepotřebný majetek
Správa Krkonošského národního parku jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu nabízí k dalšímu využití ve smyslu § 19b odst.4 zákona č.219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, následující majetek:
  • sestavu – dvouplastovy zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan na pohonné hmoty s čipovým ovládáním ( 45.500,- Kč základ / 9.555,- DPH / celkem 55.055,- Kč)

Bližší informace k nabízenému majetku poskytne: Ladislav Sedláček, tel.  499 456 313,605 726 779

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než je stanovena, musí být doručeny písemně v uzavřené obálce, s označením „NEOTVÍRAT' KRNAP/01590/2017 a s uvedením adresy žadatele, do 14.8.2017 do 10,00 hod., na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského čp.3, 543 01 Vrchlabí. Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaší nabídku brán zřetel.


Nabídka nepotřebného majetku: Zásobník na pohonné hmoty + výdejní stojan (pdf 279 kB)

Skrýt nabídku