Přeskočit na obsah


Nabídka pronájmu nebytového prostoru: nebytový prostor v Rokytnici nad Jizerou čp. 454

Datum: 3. 6. 2019
  | 
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, jako organizace příslušná hospodařit s majetkem státu, nabízí k dlouhodobému pronájmu níže specifikované nebytové prostory:
  • Nebytový prostor se sociálním zázemím o celkové ploše 66,71 m2 v provozní budově Správy KRNAP v Rokytnici nad Jizerou čp. 454

Minimální cena pronájmu činí 5.500,- Kč/měs. bez DPH. Cena zahrnuje nájem podlahové
plochy, paušální zálohy na vodné, vytápění a elektrickou energii.

Nabídky s uvedením Vámi nabízené částky, která nesmí být nižší než výše uvedená cena minimální, musí být doručeny písemně v obálce označené „Neotvírat" s uvedením značky KRNAP/2/2019, a to nejpozději do 7. 6. 2019 do 10,00 hodin na podatelnu Správy KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Do levého horního rohu obálky uveďte jméno a adresu žadatele.

Nesplněním výše uvedených podmínek nebude na Vaši nabídku brán zřetel.

Do nabídky kromě adresy uvádějte prosím také mobilní a e-mailový kontakt pro rychlejší komunikaci.

Bližší informace podá: Bc. Eva Matějíčková, tel.: 499 456 618.

Prohlídka nabízeného nebytového prostoru po dohodě.


Nabídka pronájmu nebytového prostoru: nebytový prostor v Rokytnici nad Jizerou čp. 454 (pdf 328 kB)

Skrýt nabídku