Přeskočit na obsah


Opatření obecné povahy č. 1/2017 o zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP

Datum: 28. 11. 2017
  | 
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP přistoupila k přijetí opatření obecné povahy o stanovení dočasného zákazu vstupu na vybraná místa KRNAP v zimním období v termínu od 1. 12. do 30. 4. kalendářního roku z důvodu zajištění klidu přezimující zvěře. Dočasný zákaz vstupu na vybraná místa je vyhlašován podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Správy KRNAP a je platné do roku 2020 včetně.
Skrýt nabídku