Přeskočit na obsah


Opatření obecné povahy č. 7/2020, vyhrazení tras v KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš

Datum: 16. 12. 2020
  | 
Kategorie: Úřední deska
Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen „Správa“ a „KRNAP“) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma příslušný dle § 78 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává podle § 43 odst. 3 ZOPK v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Opatření obecné povahy č. 7/2020, kterým se v klidovém území KU01_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob.
Skrýt nabídku