Přeskočit na obsah


Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Datum: 16. 12. 2020
  | 
Kategorie: Úřední deska
Správa KRNAP jako správní orgán na úseku ochrany přírody příslušný dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje vydání:

1) opatření obecné povahy

 • č. 7/2020, kterým se v klidovém území KU01_KRNAP – Hřebeny východních Krkonoš vyhrazují trasy k pohybu osob
 • č. 8/2020, kterým se v klidovém území KU02_KRNAP – Hřebeny západních Krkonoš
  vyhrazují trasy k pohybu osob
 • č. 9/2020, kterým se v klidovém území KU03_KRNAP – Černá hora a Světlá hora
  vyhrazují trasy k pohybu osob
 • č. 10/2020, kterým se v klidovém území KU04_KRNAP – Tetřeví Boudy a Lesní bouda vyhrazují trasy k pohybu osob
 • č. 11/2020, kterým se v klidovém území KU05_KRNAP – Pomezní hřeben
  vyhrazují trasy k pohybu osob
 • č. 12/2020, kterým se v klidovém území KU07_KRNAP – Slatinná stráň

2) opatření obecné povahy č. 6/2020, kterým se v klidovém území KU06_KRNAP – Přední Rennerovky na hranici klidového území omezuje vstup z důvodu ochrany přírody.

V souladu s ust. § 25 a 173 správního řádu je toto oznámení umístěno na úřední desce Správy KRNAP a spolu s úplným zněním všech výše uvedených opatření obecné povahy je umístěno na elektronické úřední desce Správy KRNAP http://www.krnap.cz/uredni-deska/.

Oznámení se dle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručené patnáctým dnem po vyvě-šení, bylo-li v této lhůtě zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Do listinné podoby opatření obecné povahy lze nahlížet v pracovní dny v budově Správy KRNAP, Dobrovského 3, sekretariát odboru státní správy.

Skrýt nabídku