Přeskočit na obsah


Pacht luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa

Datum: 26. 4. 2016
  | 
Kategorie: Pronájmy – nabídky
Výzva k podání nabídky na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky luční enklávy Šímovy Chalupy, k.ú. Dolní Malá Úpa. Podrobná specifikace pozemků na enklávě je přesně uvedena v přílohách této výzvy.
Skrýt nabídku