Přeskočit na obsah


Výzva k podání nabídek: Pronájem nebytových prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea

Datum: 11. 8. 2016
  | 
Kategorie: Úřední deska
Toto výběrové řízení je pořádáno s cílem vybrat vhodného pronajímatele prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

Správa Krkonošského národního parku se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
IČ: 00088455 zastoupená Ing Janem Hřebačkou, ředitelem

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na pronájem nebytových prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí

1. Toto výběrové řízení je pořádáno s cílem vybrat vhodného pronajímatele prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea ve Vrchlabí.

2. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší požadované roční nájemné v Kč bez DPH.

3. S vítězem výběrového řízení bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v délce trvání 5 let, s možností prodloužení o další dva roky. Počátek nájemní smlouvy by měl být od 1. 3. 2017.

4. Podmínky, které musí splňovat poptávané nebytové prostory:

 • minimální plocha 750 m2 pro uložení sbírek
 • prostorný nákladní výtah pokud se prostor nachází v patře
 • suché, čisté prostory pro rozměrnější sbírky - lidový nábytek, zemědělské nářadí
 • na katastru města Vrchlabí
 • temperování – možnost v zimě topit cca na 16°C
 • zabezpečení proti vloupání a požáru
 • možnost vlastních drobných nedestruktivních úprav (zatemnění oken, instalace regálů,...)
 • možnost instalace vlastního zabezpečovacího zařízení, atp.
 • možnost plynování či dalších obdobných zásahů proti škůdcům v celém prostoru
 • minimálně dvě menší místnosti - pro zvláštní druhy sbírek s možností utěsnění prostoru při dílčím plynování sbírek
 • dobrý příjezd velkým vozidlem k objektu, vítána možnost vjezdu velkým vozidlem do objektu, co nejblíže k výtahu

5. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 30. 9. 2016 do 10:00 do sídla pronajímatele, Dobrovského 3, Vrchlabí na podatelnu. Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky označené jako „Neotvírat - Nabídka na pronájem depozitář". Na obálce musí být uvedeno jméno zájemce.

6. Pronajímatel si vyhrazuje právo nabídky odmítnout bez udání důvodu.

7. Hodnocení nabídek proběhne dne 30. 9. 2016 v 10:30 hod. Nejpozději dne 14. 10. 2016 budou zájemci vyrozuměni o výsledku hodnocení. Správa KRNAP si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

Nabídka musí obsahovat:

 • vyplněný nabídkový list (příloha této výzvy)
 • přesná specifikace nabízených prostor (specifikace objektu, vymezení nabízených ploch,..)
 • doklad o vlastnictví nabízených prostor

Kontaktní osoby:
Ing. Bronislav Váňa, tel. 499456424, bvana(zavináč)krnap.cz
Blanka Zázvorková, tel. 499456710, bzazvorkova(zavináč)krnap.cz


Výzva: Pronájem nebytových prostor pro umístění depozitáře Krkonošského muzea (pdf 1,7 MB)

Příloha: Nabídkový list (pdf 315 kB)

Skrýt nabídku