Přeskočit na obsah


Výzva vlastníkům honebním pozemků

Datum: 19. 5. 2014
  | 
Kategorie: Honitby
Správa Krkonošského národního parku, tímto vyzývá vlastníky při členěných honebních pozemků, kteří nemají se Správou Krkonošského národního parku uzavřeny dohody o přičlenění honebních pozemků, případně dohody o úhradě za užívání honebních pozemků, k uzavření písemných dohod podle konkrétních honiteb, kam byly jejich honební pozemky přičleněny.

Současně jsou  tyto výzvy uveřejněny na úředních deskách příslušných obecních úřadů podle katastrálních území, kde se honitba nachází.

Správa Krkonošského národního parku, současně upozorňuje vlastníky přičleněných honebních pozemků, že nedojde-li k uzavření vzájemné písemné dohody o náhradě za přičlenění honebních pozemků, nemůže Správa Krkonošského národního parku naplnit povinnost jim stanovenou v § 30 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.


Výzva vlastníkům honebním pozemků (pdf 1,2 MB)

Skrýt nabídku