Přeskočit na obsah


Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016

Žádosti o finanční příspěvek na péči o louky z Programu péče o krajinu v roce 2016
Datum: 7. 4. 2016
  | 
Kategorie: Zemědělství
I v letošním roce bude možné zažádat o finanční příspěvek na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 ha. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května.

V minulých letech jsme zavedli nový systém příjmu žádostí, který zjednodušil administrativu u těchto příspěvků a zároveň upřesnil výměru pravidelně obhospodařovaných pozemků. Všichni žadatelé o finanční příspěvek z loňského roku, kteří finanční příspěvek obdrželi, automaticky dostanou během dubna již vyplněné formuláře žádostí o finanční příspěvek. Tyto formuláře je nutné důkladně zkontrolovat, podepsat a poslat zpět na adresu Správy KRNAP do 31. května 2016. V případě, že na straně žadatelů došlo ke změnám v žádosti, ať jsou to změny v číslech účtů nebo ve výčtu obhospodařovaných parcel, je nutné kontaktovat naše pracovníky. V případě, že žadatelé již nemají dále zájem o finanční příspěvek, prosíme, aby nás o této skutečnosti bez odkladu informovali. Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu v loňském roce příspěvek zamítnut, musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde s odpovědným pracovníkem provedou zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Výměra, na kterou je možné žádat o příspěvek, je 0,4 až 5 ha. Nové žádosti budeme přijímat od 15. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat.

Udělování příspěvku se bude řídit „Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma,“ kde jsou podrobně popsána veškerá pravidla. Tento dokument je závazný jak pro žadatele, tak pro Správu KRNAP. K dispozici je na webových stránkách Správy KRNAP, na jednotlivých územních pracovištích Správy KRNAP a také na obecních úřadech. Žadatelé jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.

Upozorňujeme veškeré žadatele, že v roce 2016 došlo ke změnám v nařízení vlády o poskytování jednotné platby na plochu (č. 50/2015 Sb.), která nařizuje jako podmínku platby minimální zemědělskou činnost, tedy provedení seče s úklidem biomasy nebo pastvu zvířat do 31. 7. daného roku. Aby nedocházelo k dvojímu financování za stejnou činnost, je Správa KRNAP povinna u žadatelů, kteří zároveň žádají o dotace u Ministerstva zemědělství (Jednotná platba na plochu SAPS, Podpora méně příznivým oblastem LFA), odečítat částku 2 029 Kč na ha z finančního příspěvku. Tato částka je určena výpočtem Ústavu zemědělské ekonomiky a informatiky. Finanční příspěvek není možné kombinovat s agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními Ministerstva zemědělství.

Výše příspěvku na posekané a sklizené nebo spasené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.

Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května 2016.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz
Mgr. Andrea Svobodová, tel.: 499 456 316, asvobodova(zavináč)krnap.cz

Skrýt nabídku