Přeskočit na obsah


Bilaterální biosférická rezervace UNESCO

Od roku 1992 jsou Krkonoše zařazeny do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO v rámci programu Člověk a Biosféra – Man and the Biosphere (MaB).

Filosofie biosférických rezervací sleduje tři základní, vzájemně se doplňující funkce:

  1. ochrana přírodní a kulturní různorodosti,
  2. podpora trvale udržitelného ekonomického a demografického rozvoje,
  3. logistická podpora environmentální výchovy a vzdělávání, výzkumu a monitoringu.

Dlouhodobě osídlené a silně navštěvované Krkonoše jsou nejen pohořím plným unikátních přírodních hodnot, ale jsou i svědectvím o vzájemném a dlouhodobém soužití člověka a horské přírody. Mají bohatou historii, kulturu a vlastní hospodářský život, kde zejména turismus a cestovní ruch jsou dnes pro místní obyvatele perspektivním zdrojem obživy. Krkonoše tak představují vzorové území, kde se prolínají všechny tři funkce biosférických rezervací UNESCO a jehož správci se snaží zajistit harmonický vztah mezi ochranou a využíváním přírodního bohatství. Právem jsou Krkonoše jednou z 563 biosférických rezervací, rozkládajících se ve 110 zemích na pěti kontinentech.
 

Brožura: Krkonoše/Karkonosze přeshraniční biosférická rezervace UNESCO (pdf 2,8 MB)Skrýt nabídku