Přeskočit na obsah


Ceník akcí EV

KCEV Krtek

Pronájem objektu KCEV Krtek ve Vrchlabí 1 000 Kč/h vč. DPH
Vstupné na akce v objektu KCEV Krtek
plné 50 Kč
zvýhodněné 30 Kč
rodinné 100 Kč

Zvýhodněné vstupné: děti od 6 do 12 let, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP
Rodinné vstupné: 2 dospělí a max. 3 děti
Děti do 6 let zdarma.

Akce pro veřejnost

Programy z cyklu Nás učí příroda, Fotografické vycházky, Horskou pěšinou
Rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3 děti) 250 Kč vč. DPH
Účastnický poplatek (věk 12 let a více) 150 Kč/osoba vč. DPH
Účastnický poplatek (věk 6–12 let) 100 Kč/osoba vč. DPH
Program Jelen lesní, seznamte se...
Účastnický poplatek (osoba bez rozlišení) 200 Kč/osoba vč. DPH

Minimální počet účastníků je 8.

Doprovody a přednášky

Doprovody (vedené exkurze) mimo školských zařízení
Věk 12 let a více 150 Kč vč. DPH
Věk pod 12 let, senioři nad 65 let 100 Kč vč. DPH
Přednášky mimo školských zařízení v zájmovém území (území NP a jeho OP a území ohraničené spojnicí Bernartice – Trutnov – Vrchlabí – Lomnice nad Popelkou – Harrachov)
osoba 100 Kč  vč. DPH
Přednášky mimo školských zařízení mimo zájmové území
paušální poplatek 1 000 Kč vč. DPH
+ za každou osobu 10 Kč vč. DPH
+ za každých započatých 10 km 10 Kč vč. DPH
Přednášky v anglickém jazyce v zájmovém území
paušální poplatek 1 000 Kč vč. DPH
+ za každou osobu 10 Kč vč. DPH
+ za každých započatých 10 km 10 Kč vč. DPH
Doprovody (vedené exkurze) v anglickém jazyce
exkurze 3 000 Kč vč. DPH

Programy pro vzdělávací zařízení

Programy pro MŠ v zájmovém území 20 Kč/osoba vč. DPH
Programy pro MŠ, ZŠ, SŠ v zařízeních Správy KRNAP ve Vrchlabí
Program do 2 hodin délky: 20 Kč/osoba vč. DPH
Program nad 2 hodiny délky: 30 Kč/osoba vč. DPH
Přednášky pro školy mimo zařízení Správy KRNAP
paušální poplatek 500 Kč vč. DPH
+ za každou osobu 10 Kč vč. DPH
+ za každých započatých 10 km 10 Kč vč. DPH
Doprovody (vedené exkurze) pro školy
osoba 50 Kč vč. DPH

Zájmovým územím se rozumí území národního parku a jeho ochranného pásma a uzemí dané spojnicí Bernartice – Trutnov – Vrchlabí – Lomnice nad Popelkou – Harrachov.


Ke stažení: Cenový výměr č. 3/2016 (pdf 1 MB)Skrýt nabídku