Přeskočit na obsah


Ceník akcí EV

Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí stanoví dle zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů níže uvedené minimální sazby včetně DPH.

KCEV Krtek

Pronájem objektu KCEV Krtek ve Vrchlabí soukromé promítání, svatba, semináře skautů, výroční schůze NGO nekomerční návštěvník 300 Kč/h vč. DPH
módní přehlídky, firemní prezentace, externí konference komerční návštěvník, mimo filmařů 1 000 Kč/h vč. DPH

Vstupné na akce v KCEV Krtek a Večery pod kočkou

Krtkání, koncerty, přednášky
(včetně doprovodných přednášek v průběhu výstav, Podkočky, nikoli vernisáže)
16 let a více 50 Kč
6–15 let 30 Kč
pod 6 let 0 Kč
důchodci, ZTP, ZTPP 30 Kč
rodina (2 dospělí + 3 děti) 100 Kč

Exkurze pro veřejnost z Kalendáře akcí

Programy z cyklu Nás učí příroda, Fotografické vycházky,
Horskou pěšinou, Toulky krkonošskou historií
(vyjma programu Jelen lesní, seznamte se...)
16 let a více 150 Kč
6–15 let 80 Kč
pod 6 let 0 Kč
rodina (2 dospělí + 3 děti) 250 Kč
Program Jelen lesní, seznamte se... všichni bez rozlišení věku 200 Kč

Akce na zakázku pro NEškoly

Exkurze na zakázku pro NEškoly
(banky, zahrádkáři, skauti)
16 let a více 100 Kč
6–15 let 80 Kč
pod 6 let 0 Kč
Přednášky na zakázku pro NEškoly 16 let a více 120 Kč
6–15 let 80 Kč
pod 6 let 0 Kč

Mateřské školy

MŠ v Síti * Přednášky pro MŠ v Síti 20 Kč
Exkurze pro MŠ v Síti 40 Kč
MŠ mimo Síť Přednášky pro MŠ mimo Síť 30 Kč
Exkurze pro MŠ mimo Síť 60 Kč

Základní a střední školy

ZŠ a SŠ v Síti * Přednášky pro ZŠ a SŠ v Síti 16 let a více 30 Kč
6–15 let 20 Kč
Exkurze pro ZŠ a SŠ v Síti 16 let a více 60 Kč
6–15 let 50 Kč
ZŠ a SŠ mimo Síť Přednášky pro ZŠ a SŠ mimo Síť 16 let a více 40 Kč
6–15 let 30 Kč
Exkurze pro ZŠ a SŠ mimo Síť 16 let a více 80 Kč
6–15 let 70 Kč

* Síť škol zapojených do programů Správy KRNAP – podmínky jsou dány přílohou č. 1 Cenového výměru č. 7/2020

Filmaři

Lokace, konzultace
5 000 Kč/započatý den
Natáčecí den smlouva více než 10 dní předem 25 000 Kč/započatý den
smlouva méně než 10 dní předem 35 000 Kč/započatý den

Příplatky

akce na zakázku - začátek v 18 hodin a později 50%
akce na zakázku - sobota, neděla a svátky 50%
použití auta k dopravě lektora na akci 10 Kč/km
akce v cizím jazyce 100%

 


Ke stažení: Cenový výměr č. 7/2020 (pdf 1 MB)Skrýt nabídku