Přeskočit na obsah


Červené seznamy

Červené seznamy uvádějí druhy rostlin, živočichů nebo hub, které mizejí, ubývají či jsou z různých důvodů existenčně ohroženy.

Červené seznamy uvádějí druhy rostlin, živočichů nebo hub, které mizejí, ubývají či jsou z různých důvodů existenčně ohroženy. Ani příroda Krkonošského národního parku nebyla uchráněna před nárůstem poškození některých organismů, jejich populací, ale i unikátních společenstev.

V roce 2009 byl publikován Černý a červený seznam cévnatých rostlin Krkonoš, v němž je v různém stupni ohrožení zařazeno celkem 395 taxonů, což představuje téměř 44 % z přirozené horské flóry Krkonoš. Podobně neradostná čísla hovoří o stupni ohrožení krkonošských hub, lišejníků nebo mechorostů (červené seznamy z roku 2006).

Z krkonošské fauny jsou dostupné údaje pouze u některých skupin bezobratlých: mezi střevlíky je v různém stupni ohrožení 42 %, u pavouků 24, % ze známých druhů. Z celkového počtu 457 druhů bezobratlých, obsažených v Červeném seznamu živočichů Krkonoš (z roku 1987), bylo 26 druhů nezvěstných nebo vyhynulých, 1 endemit, 7 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených, 127 zranitelných a 259 vzácných. Z 210 druhů obratlovců, hodnocených v témže seznamu, jich bylo přes 50 % zařazeno v některé kategorii ohrožení: 8 druhů bylo mezi vyhynulými, 9, resp. 17 mezi kriticky nebo silně ohroženými, 40 druhů bylo zranitelných a 35 vzácných.

Čísla z červených seznamů jsou velmi alarmující, nicméně jsou zcela nezbytná pro Správu KRNAP při rozhodování, kterým druhům věnovat prvořadou pozornost, jakým způsobem a na kterých místech je aktivně podporovat a chránit.
 

Červené seznamy najdete na portálu Informačního systému ochrany přírodySkrýt nabídku