Přeskočit na obsah


Comenius viridis

Registrační číslo: CZ.3.22/2.3.00/12.03393

Popis projektu

Projekt realizovaný Správou Krkonošského národního parku, Karkonoski Park Narodowy a Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER v Horním Maršově zaměřený na ekologickou výchovu.
V rámci projektu vznikne v KRNAP 8 environmentálních programů, které budou využity v Krkonošském environmentálním centru ve Vrchlabí a jeho okolí, bude pořízeno potřebné vybavení k těmto programům, proběhne pilotáž programů a programy budou rovněž realizovány z prostředků projektu. Výjimečnou částí projektu je i hrazení dopravy dětí ze školy do Vrchlabí. Cílovou skupinou jsou žáci krkonošských základních škol. Projekt pokryje náklady na vydání různých her, drobných publikací atd., které budou sloužit jako doplňkový výukový materiál v programech. Součástí projektu je i několik schůzek všech partnerů a závěrečná konference, kde budou shrnuty výsledky celé akce.

Brožury:

Vystřihovánky:

Hry:

Puzzle:

Harmonogram projektu

Zahájení projektu: 02/2013
Ukončení projektu: 06/2015

Projekt je hrazen z prostředků EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Cíl 3. Celkové výdaje projektu jsou 832 603 €. Z toho Správa KRNAP 299 397 €, KPN 319 990€ a SEVER 213 216 €.


 

Nový Herba program je na světě

Spolu s novým ekocentrem Krtek jsme začali pracovat také na tvorbě nových programů, především pro školy. Jedním z nich je i "Herba program", zaměřený na opravdové krkonošské bylinky. Během něj je žáci poznají nejen očima, ale také nosem, rukama a jazykem. Sami si podle svých chutí namíchají svůj vlastní bylinkový čaj a svačinkový tvaroh. Na premiéru Herba programu přijeli žáci Obchodní akademie Janské Lázně a program z projektu Comenius viridis si připravila a vedla naše lektorka Klára Máslová.Skrýt nabídku