Přeskočit na obsah


Druhové bohatství vybraných ekosystémů Krkonoš

Výškové rozpětí čtyř vegetačních stupňů a velmi členitý reliéf Krkonoš se projevuje v prostorově pestrém zastoupení lesních i nelesních ekosystémů. Různé typy podhorských a horských lesů, luční společenstva, mokřady, alpínské trávníky, společenstva keřů a keříčků, lišejníková tundra a řada dalších přirozených i člověkem ovlivňovaných typů vegetace podmiňuje vysokou biologickou rozmanitost, kterou Krkonoše zřetelně převyšují ostatní středoevropská pohoří.


Skrýt nabídku