Přeskočit na obsah


Etický kodex

Účelem kodexu je stanovit žádoucí standardy chování zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy) a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců Správy, očekávat. Kodex vychází z Kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který schválila vláda svým usnesením č. 270 ze dne 21. 3. 2001.

Poslání Krkonošského národního parku

Vláda ČR zřídila Krkonošský národní park svým nařízením č. 165/1991 Sb. Podle tohoto nařízení je posláním Krkonošského národního parku "uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí". Toto poslání vyžaduje profesionálně výkonné zaměstnance, vědomě respektující vnitřní etické hodnoty, pravidla a normy zaměstnanecké kultury, kteří dotvářejí pozitivní obraz Správy u veřejnosti.

Etický kodex je v tomto smyslu základním dokumentem principů morálky a chování zaměstnanců Správy. Etické normy v něm obsažené navazují na normy právní, předpokládají jejich plnění a stanoví požadavky, které vyplývají z právního řádu.

Úplné znění etického kodexu ke stažení.

Soubory ke staženíSkrýt nabídku