Přeskočit na obsah


Fauna Krkonoš

Druhovou a prostorovou rozmanitost živočichů Krkonoš ovlivňuje především uspořádání zdejší krajiny do čtyř výrazných vegetačních stupňů s pestrou mozaikou vegetačního krytu a výrazným přesahem nad alpínskou hranici lesa. To přispělo k dnešnímu relativně bohatému složení fauny, do něhož však významně zasáhl i člověk.

Ježek západníCelkový počet krkonošských druhů živočichů je obrovský. Je odtud známo nejméně 15 000 druhů bezobratlých. Jejich celková inventura však není ani zdaleka dokončena, pouze u několika skupin existuje publikovaný přehled počtu druhů, např. u měkkýšů 74, u brouků asi 1 300 druhů, z toho přes 120 druhů střevlíků, více než 1 000 druhů motýlů, u pavouků 428 druhů, u sekáčů 15 nebo u vážek 20 druhů.

Kos horskýZoologové z Krkonoš uvádějí přes 400 druhů obratlovců, z čehož je 1 zástupce kruhoústých  – mihule potoční (Lampetra planeri), 5 původních druhů ryb, 11 druhů obojživelníků a 6 druhů plazů. Bylo tu zjištěno 280 druhů ptáků, hnízdících, pravidelně migrujících i náhodně zatoulaných. Z Krkonoš se uvádí 76 druhů savců, z nichž sedm je však již vyhynulých, např. medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk (Canis lupus), kočka divoká (Felis silvestris), rys ostrovid (Lynx lynx), sysel obecný (Spermophilus citellus) nebo křeček obecný (Cricetus frumentarius) a 12 druhů je v Krkonoších nepůvodních. Překvapivě bohatá je fauna netopýrů (20 druhů). Řada krkonošských živočichů patří ke glaciálním reliktům (z obratlovců například kulík hnědý (Charadrius morinellus) nebo hraboš mokřadní (Microtus agrestis), dále téměř dvě desítky bezobratlých). Ve srovnání s vysokým endemismem krkonošské flóry zde žijí pouze dva endemické poddruhy bezobratlých – plž vřetenovka krkonošská (Cochlodina dubiosa corcontica) a motýl huňatec žlutopásný krkonošský (Psodos quadrifarius ssp. sudeticus).
 



Skrýt nabídku