Přeskočit na obsah


Formuláře

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Odbor státní správy

Odbor vnitřních věcí

Odbor ochrany přírody

 

Vyplněné formuláře je možno zaslat Správě KRNAP na (podatelna(zavináč)krnap.cz) elektronicky pouze v případě, že budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, nebo pokud budou do 5 dnů potvrzeny ústně do protokolu nebo písemně (s vlastním podpisem). Pokud se učiní podání prostřednictvím ID schránky, není již elektronického podpisu třeba.

V opačném případě je nelze považovat za podání dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění).Skrýt nabídku