Přeskočit na obsah


Povolení výzkumu

Povolení výzkumu na území národního parku je podmíněno:

1) vyplněním žádosti o povolení výzkumu a

2) podepsáním vzájemné smlouvy mezi Správou KRNAP a statutárním zástupcem badatele. Správa KRNAP umožní výzkum na území národního parku recipročně za poskytnutí výsledků výzkumu. Publikace a data získaná z výzkumu jsou součástí databáze o výzkumných projektech a slouží pro potřeby Správy NP i odborné veřejnosti.

Na posouzení projektu a na správní řízení na Odboru státní správy KRNAP je vymezena zákonná lhůta 60 dní. Zasílejte proto vyplněný formulář a smlouvu s dostatečným předstihem.

Formuláře ke stažení:

Závazné podmínky pro udělení povolení k výzkumu

a) zaslání stručné zprávy o provedených výzkumech do konce aktuálního kalendářního roku.

b) zaslání kompletní závěrečné zprávy obsahující i primární data (autorská práva budou respektována), eventuálně výstupy použitelné v ochranářské praxi a pro rozhodování správních orgánů.

c) zaslání následných vědeckých publikací, pokud z daného výzkumu vzniknou

d) zaslání bakalářské/diplomové/disertační práce, pokud z daného výzkumu vznikne

Vyplněnou žádost o povolení a smlouvu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu:

Správa KRNAP
Mgr. Martin Erlebach
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

V odůvodnitelných případech lze zároveň nebo dodatečně požádat o povolení vjezdu na území KRNAP. Potřebné informace naleznete zde.Skrýt nabídku