Přeskočit na obsah


Formuláře

Formuláře ke stažení:

Vyplněné formuláře je možno zaslat Správě KRNAP na (podatelna@krnap.cz) elektronicky pouze v případě, že budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, nebo pokud budou do 5 dnů potvrzeny ústně do protokolu nebo písemně (s vlastním podpisem). Pokud se učiní podání prostřednictvím ID schránky, není již elektronického podpisu třeba.

V opačném případě je nelze považovat za podání dle § 37 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění).Skrýt nabídku